Categorieën
Algemeen

Duurzaamheid en onze manier van quinoa telen

Als Quinoa Holland telen wij duurzame en 100% natuurlijke quinoa. Dat betekent simpel gezegd dat we alleen de natuur haar werk laten doen en niets zelf beinvloeden. Zo worden er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt om de groei van quinoa te versterken. De reden dat wij dit doen is omdat we het zelf erg belangrijk vinden om een zo gezond mogelijk product te leveren en goed met de natuur om te gaan. Klanten zoeken en eisen steeds vaker producten die duurzaam geteeld zijn. In een transparante voedselketen kan men precies herleiden waar en hoe duurzame producten geteeld zijn. In dit bericht geven wij meer informatie over ons teeltproces.

Duurzaam gecertificeerd

Zoals ook op de ‘Over ons’ pagina te lezen is, zijn wij gecertificeerd Veldleeuwerik producent. Veldleeuwerik is een unieke samenwerking tussen Nederlandse akkerbouwers onderling en de verwerkers van hun producten, de bouwplanvrienden. Gezamenlijk vertalen de deelnemers duurzaamheid in herkenbare praktische maatregelen die resulteren in een meer duurzame bedrijfsvoering in Nederland. Het doel is :

  • Klimaatneutraal boeren
  • Streven naar 0% emissie naar lucht, bodem en water
  • Verrijken van natuur en landschap voor boer en burger
quinoa telen
Op onze boerderij in Flevoland telen wij met veel passie Nederlandse quinoa.

Duurzaamheid indicatoren

Bij Veldleeuwerik worden er 10 indicatoren gebruikt waarop telers zoals Quinoa Holland worden beoordeeld. De indicatoren zijn productwaarde, bodemvruchtbaarheid, lokale economie, biodiversiteit, gewasbescherming, water, energie, bodemverlies, voedingsstoffen en menselijk kapitaal. We hebben voor 4 indicatoren gekozen om hier wat dieper op in te gaan.

1 Biodiversiteit

Biodiversiteit geeft de rijkdom van de natuur aan. Voor een goed functionerende biodiversiteit is het belangrijk dat er veel verschillende dieren, planten, habitats en genen op aarde zijn. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld de mens. Het is van essentieel belang voor heel veel activiteiten van de mens, zoals bijvoorbeeld voedsel productie. Voedsel kunnen we alleen maar telen met een vruchtbare bodem, zuiver water en bijen die planten en bomen bestuiven. Planten zuiveren de lucht door zuurstof te produceren en verontreinigende stoffen op te nemen. De quinoa plant heeft daarin een mooie rol. Daarnaast hebben wij 7.000 m2 aan extra planten en bloemen op ons bedrijf ingezaaid om de biodiversiteit te bevorderen. Maar ook voor een natuurlijke bestrijding tegen de luis. De natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes worden aangetrokken door de bloeiende planten en bloemen, die vervolgens naar de quinoa gaan om de luizen te bestrijden. Duurzamer en gezonder telen, kan niet!

quinoa holland duurzaamheid
Om de biodiversiteit te verhogen heeft Quinoa Holland een rand met planten en bloemen om het quinoa perceel gezaaid. Links op de foto staan de planten en bloemen en rechts de hoge quinoa plant.

2 Bodemvruchtbaarheid

Wij willen de bodem ontzien en zo min mogelijk verdichten. Door het vele organische materiaal dat op het land blijft na de oogst, door stro te hakselen en gras groenbemesters te zaaien, is de kwaliteit van de bodem vooruit gegaan. Quinoa is een mooi gewas om de bodem vruchtbaarder te maken. Allereerst is het een gewas dat niet veel van de grond vraagt qua machines. Ten tweede lijkt het er op dat de quinoa een mooie stoppel achter laat. Het lijkt geschikt te zijn als groenbemesters vanwege de eigenschap van snelle bodembedekking.

3 Energie

Op onze boerderij zien wij het als sport om op 0 uit te komen. Dus helemaal zelfvoorzienend dankzij de opgewekte electriciteit van de zonnepanelen op het dak van de schuur. Efficient benutten van de opgewekte elektriciteit. Niet alleen bedrijfsmatig, maar ook bijvoorbeeld in eigen huis zoals een eigen sfeerhaard op elektriciteit. Anders denken door het opwekken. De ontwikkelingen worden gevolgd om energie op te slaan in accu’s. Op dit moment is het opslaan van energie helaas nog niet praktijkrijp.

4 Productwaarde

Een paar jaar geleden hebben wij als doel gesteld om extensiever te gaan telen op onze boerderij. Het besef is om zo goed mogelijk om te gaan met de bodem, zodat deze nog decessia lang voedsel te produceren. Er is ook vraag naar duurzaam geteelde producten. Mensen zijn er meer en meer naar op zoek. Voor de toekomst ligt de groei op duurzaam en biologisch geteelde producten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *